Ban hành Quy chế tổ chức Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2018

Cập nhật:
Lượt xem: 1.556

(TITC) – Ngày 22/3/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 980/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế tổ chức Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2018.  

Xem chi tiết văn bản