Trà Vinh hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 873

Ðể khuyến khích phát triển du lịch, từ nay đến hết năm 2020, tỉnh Trà Vinh thực hiện hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong tỉnh và ngoài tỉnh khi đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn 60 triệu đồng và 50% lãi suất vay vốn (không quá 150 triệu đồng/hộ) trong thời hạn 36 tháng cho chi phí trang trí cảnh quan, mua sắm vật dụng, thiết bị phục vụ đón khách. 

Học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú Sơn Ðộng (Bắc Giang) học tập trong cơ sở khang trang hiện đại. Ảnh: KHÁNH AN

Các tổ chức, cá nhân khi đầu tư dự án xây dựng nhà hàng ẩm thực đặc trưng kết hợp kinh doanh đặc sản, hàng lưu niệm có quy mô diện tích từ 200 m2 trở lên và có sức chứa hơn 100 khách được hỗ trợ 500 nghìn đồng/m2 xây dựng (mức hỗ trợ cao nhất 200 triệu đồng). Tổ chức, cá nhân đầu tư mua sắm phương tiện vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy chở từ 20 người trở lên, được hỗ trợ 10% giá trị phương tiện (cao nhất 50 triệu đồng/phương tiện). Các đơn vị, cá nhân đầu tư mua sắm phương tiện giao thông đường bộ (xe bò, xe lôi đạp) để vận chuyển khách du lịch, được hỗ trợ 50% giá trị phương tiện (không quá năm triệu đồng/phương tiện). Nếu đầu tư mua sắm xe điện thì được hỗ trợ 20% giá trị phương tiện (không quá 30 triệu đồng/phương tiện). Các tổ chức, cá nhân đào tạo lao động, hướng dẫn viên du lịch, được tỉnh hỗ trợ 500 nghìn đồng/người (đào tạo dưới ba tháng) và một triệu đồng/người (đào tạo từ ba tháng trở lên), cao nhất không quá 150 triệu đồng tổng mức hỗ trợ.

* Vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi của tỉnh Bắc Giang chiếm 72,8% diện tích toàn tỉnh, với hơn 245 nghìn người (chiếm 13,8% số dân toàn tỉnh). Giai đoạn 2016-2017, tỉnh đầu tư 600 tỷ đồng cho vùng đồng bào DTTS thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; các chính sách hỗ trợ trực tiếp người dân đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; chính sách ưu đãi về tín dụng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; các chính sách về y tế, giáo dục; chính sách hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho 36 thôn, bản khó khăn nhất tỉnh. Nhờ đó, diện mạo vùng đồng bào DTTS của tỉnh có nhiều thay đổi, đời sống của người dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo của các xã vùng DTTS tỉnh giảm 3 đến 4%/năm, nhiều xã giảm hơn 6%/năm, không còn hộ đói.

Nhằm tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân vùng miền núi, vùng đồng bào DTTS, năm 2018, tỉnh dành hơn 136 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư xây dựng giao thông, các công trình thủy lợi, hồ đập; cải tạo, nâng cấp hệ thống điện ở các thôn, bản vùng DTTS, đáp ứng nhu cầu tất cả các hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Tập trung các nguồn lực thực hiện chính sách giảm nghèo với phương châm "tăng cho vay, giảm cho không", xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế nông lâm nghiệp, trang trại; đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; phát triển trồng rừng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, chính sách đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, xuất khẩu lao động.

Nguồn: : Báo Nhân dân