Khảo sát các sản phẩm du lịch trên địa bàn huyện Đức Trọng (Lâm Đồng)

Cập nhật:
Lượt xem: 335

Trong 2 ngày 3-4/8, UBND huyện Đức Trọng phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Lâm Đồng tổ chức khảo sát một số khu, điểm, mô hình du lịch canh nông, du lịch sinh thái, kiến trúc tôn giáo,du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản phi vật thể không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; các dịch vụ ăn uống, khách sạn… trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Sản phẩm dưa gang được trồng tại HTX Thịnh Phát

Đó là các sản phẩm du lịch như: Tổ hợp tác Hương Sắc; Công ty TNHH Phúc Bồn tử Huỳnh Trung Quân; làng nghề phở khô, nấm mèo; chùa Pháp Vân; Vĩnh Minh Tự viện; HTX Thịnh Phát; Khu du lịch thác Pongour; thác Bảo Đại; điểm dừng chân Tà hine… 

Theo UBND huyện Đức Trọng, việc khảo sát cụ thể các sản phẩm du lịch trên nhằm sớm đưa vào kết nối tuyến du lịch trên địa bàn huyện Đức Trọng trong thời gian tới.

 

Nguồn: : Báo Lâm Đồng