Mời tham gia Hội chợ Du lịch Travex 2019 tại Quảng Ninh

Cập nhật:
Lượt xem: 3.036

(TITC) – Ngày 17/9/2018, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 1270/TCDL-TTDL gửi các Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch về việc mời tham gia Hội chợ Du lịch Travex 2019 từ ngày 16-18/1/2019 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.  

Xem chi tiết văn bản

Xem thông tin về Hội chợ Du lịch Travex 2019

Xem Brochure ATF 2019