Điện Biên: Tập huấn nâng cao nhận thức về du lịch cộng đồng

Cập nhật:
Lượt xem: 240

Trong ba ngày 8 – 10/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, UBND huyện Tủa Chùa phối hợp tổ chức Lớp tập huấn nâng cao nhận thức về du lịch cộng đồng.

Toàn cảnh lớp tập huấn. (Nguồn: baodienbienphu.info.vn)

Tham gia lớp tập huấn có trên 40 học viên là các bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản; một số hộ dân có điều kiện phát triển du lịch và dịch vụ lưu trú; cán bộ văn hóa huyện, xã, cán bộ viên chức thuộc Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tủa Chùa.

Tại khóa tập huấn, các học viên được giảng viên Khoa Du lịch Viện Đại học mở Hà Nội truyền đạt các nội dung cơ bản: Nghị quyết số 32-NQ/HU, ngày 15/6/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tủa Chùa về Phát triển du lịch giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030; các nguyên tắc phát triển, vai trò của các bên tham gia, các sản phẩm du lịch cộng đồng và các kỹ năng cần thiết cho người dân để phát triển du lịch cộng đồng; nâng cao nhận thức về trách nhiệm trong việc giữ gìn, tôn tạo các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của địa phương…

Thông qua khóa tập huấn, các học viên hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và lợi ích của việc phát triển du lịch cộng đồng, thúc đẩy mô hình du lịch cộng đồng phát triển như một phần chiến lược phát triển du lịch của huyện; tiếp cận các thông tin, cách làm và các kinh nghiệm phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại các địa phương trong cả nước./. 

Nguồn: : bvhttdl.gov.vn