Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam

Cập nhật:
Lượt xem: 623

Ngày 25/12/2018, Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 4829/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam.

Xem chi tiết văn bản