Mời tham gia Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Indonesia và Philippines

Cập nhật:
Lượt xem: 492

(TITC) – Ngày 3/4/2019, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 436/TCDL-TTDL về việc mời tham gia Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Indonesia và Philippines, dự kiến từ ngày 2 – 10/5/2019.

Xem chi tiết văn bản