Bộ VHTTDL cho ý kiến thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tôn tạo Tam quan chùa Đọ Xá

Cập nhật:
Lượt xem: 282

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 1307/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tôn tạo Tam quan chùa và Nghi môn đình, di tích đình Đọ Xá, phường Đọ Xá, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Bắc Ninh
 
Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tôn tạo Tam quan chùa Đọ Xá - Nghi môn đình Đọ Xá, với nội dung xây dựng lại Tam quan chùa và xây dựng mới Nghi môn đình.
 
Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý: Không đắp kìm trên bờ nóc mái hạ của Tam quan. Đồng thời nghiên cứu, dịch chuyển vị trí Nghi môn về phía trước để mở rộng sân đình và không xây dựng Tắc môn giữa Nghi môn và Đại đình.
 
Phần căn cứ pháp lý cần bổ sung Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thay thế cho Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành.
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, lấy ý kiến thống nhất của nhân dân về nội dung xây dựng Nghi môn, sau đó công khai nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trước khi triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.
Nguồn: Báo Tổ Quốc