Bộ VHTTDL thông báo Thi tuyển công chức năm 2019

Cập nhật:
Lượt xem: 3.681

(TITC) – Ngày 09/9/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Thông báo số 3579/TB-BVHTTDL vê việc Thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ VHTTDL.

Căn cứ nhu cầu công tác thực tế của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ VHTTDL, tổng chỉ tiêu tuyển công chức của Bộ VHTTDL năm 2019 là 91 chỉ tiêu, trong đó Tổng cục Du lịch tuyển dụng 14 chỉ tiêu.

Thời hạn nhận đăng ký dự tuyển là 30 ngày từ ngày 09/9/2019 đến 17h ngày 08/10/2019 theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

Xem chi tiết văn bản