Bắc Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 440

(TITC) – Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ du lịch trong hai ngày, từ ngày 21-22/10/2019.  

Ảnh minh họa: Internet

Theo chương trình, lớp tập huấn sẽ bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ bàn, kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ quản lý, nhân viên đang làm việc tại các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh. 

Thành phần tham dự lớp tập huấn gồm quản lý, nhân viên lễ tân, buồng đang làm việc tại các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch (khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ); quản lý, phục vụ bàn tại các nhà hàng trong khách sạn, nhà khách trên địa bàn tỉnh và trưởng phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố.

Thông qua lớp tập huấn góp phần từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cho các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng trong khách sạn, nhà khách, các khu, điểm du lịch, hướng tới mục tiêu đưa nhân lực du lịch Bắc Giang đạt tiêu chuẩn nghề theo quy định. Đồng thời giúp các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ vận dụng vào điều kiện thực tế để tổ chức thực hiện tốt công việc kinh doanh, đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch.

Trung tâm Thông tin du lịch