Thông báo kết quả thi tuyển công chức (vòng 2) năm 2019 của Bộ VHTTDL

Cập nhật:
Lượt xem: 4.240

– Ngày 11/12/2019, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ VHTTDL có Thông báo số 4948/TB-HĐTTCC về Kết quả thi tuyển công chức (vòng 2) năm 2019.

Xem chi tiết văn bản

Kết quả thi tuyển vào Tổng cục Du lịch