Quy định về vận chuyển khách du lịch bằng ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận chuyển khách du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 2.176

Ngày 26/1/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giao thông Vận tải đã ra thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT/BVHTTDL-BGTVT qui định về việc vận chuyển khách du lịch bằng ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận chuyển khách du lịch.

Theo đó, thông tư này áp dụng cho những đối tượng là: Cơ quan quản lý nhà nước theo thẩm quyền, cơ quan, tổ chức tham gia quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và Doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh tham gia kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô.

 

 

 

Nguồn: : TITC