TCDL mời tham dự hội chợ ITB tại Đức và MITT tại Nga 2012

Cập nhật:
Lượt xem: 2.631

Vừa qua, TCDL đã gửi văn bản mời các Sở VHTTDL và các Doanh nghiệp Du lịch, Lữ hành, Khách sạn tham gia Hội chợ ITB tại Đức diễn ra từ ngày 7/3 -11/3/2012 và Hội chợ MITT tại Nga vào ngày 21/3 - 24/3/2012.

Các đơn vị có kế hoạch tham gia gửi đăng ký về TCDL theo mẫu đính kèm trước ngày 30/11/2011 để tổng hợp nhu cầu, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động xúc tiến tại các Hội chợ trên.

 

Xem chi tiết văn bản

 

TTTTDL

Nguồn: : Tổng cục Du lịch