Thông báo kết quả thi tuyển công chức Tổng cục Du lịch năm 2011

Cập nhật:
Lượt xem: 1.896

Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Du lịch năm 2011 thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tại biểu đính kèm dưới đây.

 

Xem chi tiết kết quả

 

Nguồn: : Tổng cục Du lịch