Mở các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 1.613

Ngày 18/10/2011, Tổng cục Du lịch đã có công văn đồng ý cho phép Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Dân lập Văn Lang mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.  

Xem toàn bộ nội dung văn bản

 

Nguồn: : TCDL