Thông báo về tình hình lũ lụt ở Thái Lan

Cập nhật:
Lượt xem: 1.293

Ngày 1/11/2011, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 1080/TCDL-LH thông báo về tình hình lũ lụt ở Thái Lan và đưa ra các yêu cầu đối với các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.

 Xem toàn bộ nội dung văn bản

Nguồn: : TCDL