Kết quả phúc tra kỳ thi tuyển công chức TCDL năm 2011

Cập nhật:
Lượt xem: 1.477

Hội đồng Thi tuyển công chức Tổng cục Du lịch thông báo kết quả điểm phúc tra kỳ thi tuyển công chức năm 2011.

 

Xem chi tiết văn bản

 

Nguồn: : Tổng cục Du lịch