Thông báo mời thầu

Cập nhật:
Lượt xem: 1.892

Triển khai thực hiện Đề án sản xuất các ấn phẩm du lịch, Tổng cục Du lịch tiến hành đấu thầu rộng rãi trong nước một số hạng mục của Đề án.

 

Xem chi tiết Thông báo đấu thầu

 

Nguồn: : Tổng cục Du lịch