Kiểm tra tính hợp pháp và hoạt động của CLB Lữ hành Việt Nam và CLB Lữ hành Hà Nội

Cập nhật:
Lượt xem: 1.963

Ngày 27/4/2012, Tổng cục Du lịch có công văn số 402/TCDL-LH đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra tính hợp pháp và hoạt động của CLB Lữ hành Việt Nam và CLB Lữ hành Hà Nội.


Xem toàn bộ văn bản

Nguồn: : TCDL