Quy định tạm thời về tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 2.364

Ngày 8/5/2012, Tổng cục Du lịch đã có quyết định số 225/QĐ-TCDL ban hành quy định tạm thời về tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch và kế hoạch triển khai.

Xem toàn văn quyết định

Nguồn: : TCDL