Kết quả thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc TCDL

Cập nhật:
Lượt xem: 2.088

Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch thông báo kết quả điểm thi kỳ thi tuyển viên chức 2011.  

Xem chi tiết kết quả tại đây

Nguồn: : Tổng cục Du lịch