Tổng cục Du lịch bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ và tương đương

Cập nhật:
Lượt xem: 2.705

Sáng ngày 20/01/2012, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ và tương đương cho 04 đồng chí:

 

- Bổ nhiệm đồng chí Lê Tuấn Anh giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thị trường Du lịch;

- Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thành Vượng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch;

- Bổ nhiệm đồng chí Trương Sỹ Vinh giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch;

- Bổ nhiệm đồng chí Đỗ Thanh Hoa giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch.

Các quyết định bổ nhiệm trên có hiệu lực từ ngày 18/01/2012.

 

Nguồn: : Trung tâm Thông tin du lịch