TCDL yêu cầu Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp lữ hành quốc tế không tham gia các sự kiện của CLB lữ hành Việt Nam

Cập nhật:
Lượt xem: 1.891

Ngày 2/5/2012, Tổng cục Du lịch đã gửi công văn số 409/TCDL-LH đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên toàn quốc yêu cầu không hợp tác, tham gia các sự kiện do Câu lạc bộ lữ hành Việt Nam – Vietnam Travel Club (VITRA) tổ chức vì vi phạm các qui định của pháp luật về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Chi tiết văn bản

 Trung tâm Thông tin Du lịch

Nguồn: : TCDL