Chủ nhật, 19/01/2020 05:52:39
Tin tức cho từ khóa : 1356/QĐ-BVHTTDL
Ngày 12/04/2012, Bộ VHTTDL đã ban hành quyết định số: 1355/QĐ-BVHTTDL về Ban hành Bộ tiêu chí Nhãn Du lịch bền vững Bông sen xanh áp dụng đối với các cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam và quyết định số: 1356/QĐ-BVHTTDL về việc quy định trình tự, thủ tục đánh giá và cấp thí điểm Chứng nhận ...

Online: 95

Số lượt truy cập trong tháng: 547.034

Số lượt truy cập trong năm: 547.034