Thứ sáu, 07/08/2020 20:02:19
Tin tức cho từ khóa :Bộ công cụ du lịch có trách nhiệm của Việt Nam

Nhằm nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm, Dự án EU đã soạn thảo Bộ công cụ Du lịch có trách nhiệm cho Việt Nam nhằm giúp các đối tác có hiểu biết sâu sắc hơn về các tác động đối với xã hội và môi trường của du lịch, các cách thức và công cụ để có hạn chế các tác động tiêu cực, gia tăng ...

Online: 227

Số lượt truy cập trong tháng: 238.583

Số lượt truy cập trong năm: 8.123.712