Tin tức cho từ khóa : Đại sứ Du lịch Việt Nam Lý Xương Căn
Tổng cục Du lịch ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại sứ Du lịch Lý Xương Căn

(TITC) – Chiều ngày 30/1/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) với Đại sứ Du lịch Việt Nam Lý Xương Căn về việc thành lập Đại diện xúc tiến du lịch của Tổng cục Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc.