Tin tức cho từ khóa :Đầm Vân Long
Khu Bảo tồn Vân Long được trao bằng công nhận khu Ramsar thứ 9 của Việt Nam

Khu Bảo tồn thiên nhiên Đất ngập nước Vân Long được trao bằng công nhận khu Ramsar thứ 9 của Việt Nam