Chủ nhật, 08/12/2019 20:14:48
Tin tức cho từ khóa : Đo lường du lịch bền vững
Bước tiến mới của sáng kiến Đo lường du lịch bền vững (MST)

(TITC) - Ngày 27-28/2, tại trụ sở Madrid, Ủy ban Thống kê và Tài khoản vệ tinh du lịch trực thuộc Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) đã có phiên họp lần thứ 18, trong đó trọng tâm là bàn về sự đóng góp ngày càng lớn của du lịch trong phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường – xã hội.

(TITC) - Từ ngày 21 đến 24 tháng 6, 2017, Hội thảo quốc tế lần thứ 6 về thống kê du lịch sẽ được tổ chức tại Manila, Philipin với chủ đề “Đo lường du lịch bền vững”.

Online:

Số lượt truy cập trong tháng:

Số lượt truy cập trong năm: