Thứ hai, 21/09/2020 14:00:00
Tin tức cho từ khóa :GDP

Thực tế cho thấy, ngày nay hầu hết các quốc gia trên thế giới đều xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế quan trọng, đóng góp đáng kể và hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa,... của đất nước.

Online: 164

Số lượt truy cập trong tháng: 737.215

Số lượt truy cập trong năm: 9.821.262