Thứ bẩy, 18/01/2020 22:39:25
Tin tức cho từ khóa :GDP
Đóng góp của du lịch vào GDP

Thực tế cho thấy, ngày nay hầu hết các quốc gia trên thế giới đều xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế quan trọng, đóng góp đáng kể và hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa,... của đất nước.

Online: 85

Số lượt truy cập trong tháng: 538.696

Số lượt truy cập trong năm: 538.696