Tin tức cho từ khóa :Gầu tào
Lai Châu: Ngược núi dự hội Gầu tào

Thành thông lệ, ra giêng là dịp người Mông xã Dào San (huyện Phong Thổ) nô nức tổ chức Lễ hội Gầu tào nhằm cầu phúc, bình an, may mắn và tạo không khí vui xuân cho nhân dân.