Thứ tư, 23/09/2020 04:01:09
Tin tức cho từ khóa :Giải bài toán

“Khi du lịch có nguồn thu mới quay lại thực hiện tu bổ di tích, di tích được phát huy giá trị sẽ thu hút khách du lịch, mang lại giá trị văn hóa, kinh tế. Câu hỏi nêu ra để chúng ta cùng suy nghĩ là bài toán bảo tồn và phát triển không thể tách rời nhau”, đó là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VHTTDL ...

Online: 109

Số lượt truy cập trong tháng: 805.863

Số lượt truy cập trong năm: 9.889.910