Thứ năm, 21/11/2019 02:38:56
Tin tức cho từ khóa : Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2019
Quy chế tổ chức Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2019

(TITC) – Ngày 2/4/2019, Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 1250/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế tổ chức: “Giải thưởng Du lịch Việt Nam” .

Online:

Số lượt truy cập trong tháng:

Số lượt truy cập trong năm: