Tin tức cho từ khóa : Khu Ramsar thứ 9
Khu Bảo tồn Vân Long được trao bằng công nhận khu Ramsar thứ 9 của Việt Nam

Khu Bảo tồn thiên nhiên Đất ngập nước Vân Long được trao bằng công nhận khu Ramsar thứ 9 của Việt Nam