Tin tức cho từ khóa :Kỳ vọng
Kỳ vọng tăng trưởng du lịch tàu biển năm 2012

Đầu năm 2012, nhiều địa phương như TP.HCM, Cần Thơ, Nha Trang, Đà Nẵng, Hạ Long liên tục đón các tàu du lịch biển nổi tiếng thế giới. Đồng thời, nhiều tàu biển du lịch quốc tế cũng đã kết nối mở các tuyến đến Việt Nam trong thời gian tới, điều này hứa hẹn một năm phát triển thuận lợi cho du lịch tàu biển Việt Nam sau thời gian chậm phát triển do những yếu kém về hạ tầng, chiến lược phát triển thương hiệu và nguồn nhân lực…