Tin tức cho từ khóa : Món ngon vùng miền
Đặc sắc các hoạt động tháng 12 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

“Món ngon vùng miền” là chủ đề hoạt động tháng 12 được tổ chức từ ngày 01/12/2017 - 01/01/2018, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).