Thứ năm, 06/08/2020 00:04:19
Tin tức cho từ khóa :Nghề thủ công

Các nghề thủ công truyền thống như: rèn, dệt vải, nhuộm chàm, làm hương, làm giấy bản… đã gắn bó chặt chẽ với quá trình tồn tại và phát triển của người Nùng An ở Quảng Uyên. Hiện nay, những nghề trên được lưu giữ và phát triển tại một số xóm ở các xã: Phúc Sen, Đoài Khôn, Quốc Dân, Tự Do…, góp phần tôn vinh bản sắc văn ...

Online: 146

Số lượt truy cập trong tháng: 166.058

Số lượt truy cập trong năm: 8.051.187