Thứ sáu, 06/12/2019 05:27:35
Tin tức cho từ khóa :Phương tiện phục vụ
Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước

Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

Online:

Số lượt truy cập trong tháng:

Số lượt truy cập trong năm: