Thứ hai, 10/08/2020 15:34:10
Tin tức cho từ khóa :Quyết định 2091/QĐ-BVHTTDL

(TITC) - Ngày 27/7/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2091/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Online: 198

Số lượt truy cập trong tháng: 356.634

Số lượt truy cập trong năm: 8.241.763