Thứ bẩy, 22/02/2020 00:33:00
Tin tức cho từ khóa :Quyết định số 1579/QĐ-BVHTTDL
Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX - năm 2015, tại tỉnh Bắc Kạn

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1579/QĐ-BVHTTDL đồng ý tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX - năm 2015, tại tỉnh Bắc Kạn.

Online: 154

Số lượt truy cập trong tháng: 735.189

Số lượt truy cập trong năm: 1.610.968