Thứ sáu, 25/09/2020 12:41:33
Tin tức cho từ khóa :Quyết định số 1579/QĐ-BVHTTDL

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1579/QĐ-BVHTTDL đồng ý tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX - năm 2015, tại tỉnh Bắc Kạn.

Online: 71

Số lượt truy cập trong tháng: 892.811

Số lượt truy cập trong năm: 9.976.858