Tin tức cho từ khóa :Ramadan
 Thế giới Hồi giáo đón tháng lễ Ramadan linh thiêng

Tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo toàn cầu đang được bắt đầu.

 Thế giới Hồi giáo đón tháng lễ Ramadan linh thiêng
Tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo toàn cầu đang được bắt đầu.