Tin tức cho từ khóa :Sắc màu văn hóa Gia Lai
Vui Trung thu Sắc màu văn hóa Gia Lai tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Trong hai ngày 7 và 8/9/2019, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình Trung thu 2019: Sắc màu văn hóa Gia Lai.