Tin tức cho từ khóa : TRAVEX 2018
Điểm nhấn của gian hàng du lịch Việt Nam tại Hội chợ TRAVEX 2018

(TITC) - Trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2018 tại Chiang Mai, Thái Lan, Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp du lịch tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế TRAVEX từ ngày 24-26/01/2018.