Tin tức cho từ khóa : Tiêu đề và Biểu tượng mới
EuroCham chúc mừng Tiêu đề và Biểu tượng mới của Du lịch VN

Ngày 16/1/2012, Nhóm tiểu ban ngành nghề Du lịch và Khách sạn của Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã gửi thư tới Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chúc mừng Tiêu đề và Biểu tượng mới của Du lịch Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015.