Tin tức cho từ khóa :Trung tâm triển lãm
Trung tâm triển lãm lớn nhất TP HCM tiếp tục được mở rộng

Việc khởi công giai đoạn 2 Nhà triển lãm B tại SECC sẽ góp phần thu hút, phục vụ và đáp ứng nhu cầu thị trường khách du lịch MICE đến TP HCM và Việt Nam