Chủ nhật, 25/10/2020 18:35:36
Tin tức cho từ khóa : Ủy ban Dân tộc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc đã ký kết chương trình phối hợp “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2017-2022”.

Online: 301

Số lượt truy cập trong tháng: 1.058.129

Số lượt truy cập trong năm: 11.255.156