Tra cứu văn bảnThủ tục hành chính Luật Du lịch 2017 Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao
Tin tức cho từ khóa :Bảo tồn bản sắc
Phát triển du lịch cộng đồng - Bảo tồn bản sắc văn hóa Xứ Lạng
Là nơi tập trung sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số với những phong tục tập quán mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền, Lạng Sơn có điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch cộng đồng (DLCĐ). Đây là loại hình du lịch bền vững, không chỉ giúp người dân bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, mà còn bảo tồn và phát huy những nét văn hoá độc đáo của địa phương.
Lai Châu: Phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa

“Lấy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc tiêu biểu như: Thái, Lào, Lự để phát triển du lịch”, thực hiện mục tiêu đó, ngành Du lịch Lai Châu đã chú trọng đánh thức, khôi phục, phát triển các giá trị di sản văn hóa, giá trị nhân văn của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.