Tin tức cho từ khóa : cầu tăng
Nhân lực ngành du lịch: Cầu tăng, cung chưa đáp ứng

Dự kiến đến năm 2020, Việt Nam sẽ có khoảng 2,5 triệu lao động làm trong ngành du lịch, mang lại doanh thu khoảng 35 tỷ USD. Tuy nhiên khó khăn hiện nay là thiếu lao động Việt Nam lành nghề.