Tin tức cho từ khóa :cây di tích lịch sử văn hóa
Trao bằng công nhận cây di tích lịch sử văn hóa cho 11 cây cổ thụ ở Vĩnh Long

Hơn mười cây, cụm cây cổ thụ có tuổi đời từ 100 năm đến hơn 400 năm tuổi tại các điểm di tích trong địa bàn tỉnh Vĩnh Long được Trung ương Hội sinh vật cảnh Việt Nam cấp bằng công nhận cây di tích lịch sử văn hóa.