Thứ hai, 10/08/2020 15:57:23
Tin tức cho từ khóa : công bố thủ tục hành chính

(TITC) - Ngày 27/7/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2091/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Online: 165

Số lượt truy cập trong tháng: 357.372

Số lượt truy cập trong năm: 8.242.501