Thứ bẩy, 31/10/2020 00:17:47
Tin tức cho từ khóa : công nhận khu, điểm du lịch

Sở VHTTDL Bắc Giang đã ban hành Văn bản số 350/SVHTTDL-QLDL gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc rà soát, thống kê khu, điểm du lịch và lập hồ sơ đề nghị công nhận khu, điểm du lịch theo Luật Du lịch số 09/2017/QH14.

Online: 97

Số lượt truy cập trong tháng: 1.279.860

Số lượt truy cập trong năm: 11.476.887